Start

Verksamhet Jollen Ateljén Om NybyVision Kontakt Folder NybyVisions vänner
            Länkar Träna svenska
 

 

Kontakt

Jollen - NybyVisions familjestödsverksamhet

Besöksadress:
Odensgatan 8, Uppsala
Buss nr 2, 5 eller 9

Postadress:
Sturegatan 9
753 14 Uppsala

Telefon (växel): 018-560 730

Ansvarig: Kristina Wasserman
Telefon (växel) 018-560 740
Mobil: 073-766 23 41

e-post:
Hemsida: www.nybyvision.se

 

 

 

Jollen - NybyVisions familjestödsverksamhet

Trygghet Nyfikenhet Relationer Länk in i samhället

 

 

 

 
 

Målgrupper är i första hand asylsökande och nyanlända familjer. Barn och föräldrar ges här möjlighet till olika aktiviteter, gemenskap och sammanhang.

Förmiddagar i Jollen: måndag till fredag 8.30 – 12.00

Barn 1-5 år:
Pedagogisk verksamhet för barnen i Jollen
Frukt och lunch serveras varje dag
Lek inomhus och i parken
Flerspråkig personal

Föräldrar
Föräldrar deltar dagligen i undervisning i näraliggande rum, kl 9-11.30. Kurser som erbjuds är svenska på olika nivåer, grundläggande samhällskunskap med inriktning på att vara förälder i ett nytt land, hälsa, samt kurser i vår kreativa verkstad. 

Mötesplats
Varje dag finns utrymme för samvaro mellan barn, föräldrar och pedagoger. Varje vecka hålls sångstunder med föräldrar och barn, vi firar även olika högtider tillsammans.

Eftermiddagar i Jollen: tisdag och torsdag 12.30 - 14.30.

Mamma-barnsvenska
För asylsökande och nyanlända mammor med barn i förskoleåldern. Vi tränar svenska på nybörjarnivå, lär oss mer om det svenska samhället och om att vara förälder i Sverige. Vi sjunger och gör rörelsesånger.

Tisdagar kl 12.30 - 14.30
Torsdagar kl 12.30 - 14.30

Läs mer här!

Övriga aktiviteter
Varje termin genomför vi ett antal utflykter, fester och kulturaktiviteter i NybyVisions regi. Till dem är den som vill välkommen att anmäla sig och ofta kan hela familjen delta.

Psykosocialt stöd
Föräldrar berättar ofta om en livssituation med mycket stress, trångboddhet och risk att hamna i utanförskap. I utvärderingar är det många deltagare som återkommer till att strukturer i vardagen, att få göra vanliga saker tillsammans, träffa nya vänner i liknande livssituation, är ett viktigt stöd som sänker stressen för hela familjen.

Genom Jollen ges även möjlighet till enskilda samtal om t.ex. föräldrarollen, stödsamtal, stresshantering, juridiskt råd och stöd i asylprocessen, praktiska omständigheter kring mat, kläder, hjälp att boka läkartid, anmäla till skola och förskola etc.

Förebyggande och hälsofrämjande arbete
Familjestödsverksamheten är ett förebyggande arbete där vi lägger stor vikt vid att stärka banden mellan barn och föräldrar. Både föräldrar och de lite större barnen ges här möjlighet till eget utrymme, stimulans och goda rutiner. En nyanländ mamma uttryckte det så här: ”Jag är mammaledig och behöver gå ut, lära mig svenska. Jag behöver träffa personer, annars bara hemma, gå till och från dagis, laga mat, städa, diska. Jag orkar bättre med barnen när jag får göra något för mig.”

Vi ser att arbetet med trygghet och relationer främjar den kommande övergången till ordinarie förskola. Det blir en mjuk introduktion till nästa steg och en förälder berättar: ”Det var bra att vår dotter hade erfarenhet av lek, rutiner och förskolemiljö när hon sedan började i annan förskola.”

Jollens verksamhet fyller en viktig funktion för många familjer som befinner sig i väntrum eller mellanrum. Det kan t.ex. vara väntan på beslut från Migrationsverket, väntan på förskoleplats eller i ett mellanrum mellan föräldraledighet och SFI.

Genom tidiga insatser till målgruppen med meningsfull sysselsättning, hjälp att förstå sitt sammanhang och få ökade möjligheter att hantera sin situation, bidrar Jollen med viktiga friskfaktorer, nära relaterade till både hälsa och välmående.

Varför namnet Jollen?
I NybyVisions logga finns en båt. Den påminner om de människor som för 100 år sedan utvandrade från Sverige till Amerika.  Idag söker många människor en ny och tryggare tillvaro i Sverige. Den lilla ”Jollen” får stå för barnen. De gör sin egen resa och varje barn har sin egen berättelse. Ibland kommer de guppande lite på släp, ibland som ensamseglare. Därför heter verksamheten Jollen.

 
Klicka för större bild.

 

Ladda ner infoblad
om Jollen här

 

Ladda ner infoblad om Mamma-barn-svenska här